PRIVACYVERKLARING

Hartelijk dank voor uw belangstelling voor onze website. De bescherming van uw persoonsgegevens ligt ons nauw aan het hart. Natuurlijk worden de wettelijke bepalingen van de Duitse Wet bescherming persoonsgegevens (Bundesdatenschutzgesetz - BDSG), de Duitse Telemediawet (Telemediengesetz - TMG) en andere wettelijke bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens door ons in acht genomen, waardoor de hoge privacystandaarden van de EU worden nageleefd. Daarom willen wij u hier informeren over de bescherming van persoonsgegevens in de Street One Onlineshop.

1. Onderwerp van de privacybescherming
2. Gegevensbescherming
3. Omvang van het verzamelen, opslaan en gebruiken van gegevens
4. Doorgeven van persoonsgegevens
5. Identiteits- en kredietcontrole
6. Cookies
7. Social plug-ins
8. Recht op inzage, correctie en verwijdering
9. Verleende toestemmingen

1. Onderwerp van de privacybescherming

Onderwerp van de privacybescherming zijn persoonsgegevens. Dat zijn volgens § 3 lid 1 BDSG individuele gegevens over persoonlijke of zakelijke betrekkingen van een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Hiertoe behoren vooral zogeheten vaststaande gegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en uw rekeninggegevens, maar ook gebruikersgegevens, zoals informatie over het tijdstip van uw bezoek aan onze site, de daarbij door u gebruikte browser en andere tijdens uw bezoek aan onze site gegenereerde gegevens. Verder valt daaronder informatie over uw deelname aan online diensten van de online shop (bijv. prijsvragen, enquêtes, forums, chats) alsmede de inhoud van uw winkelwagen, uw bestellingen en andere persoonlijke verklaringen en gegevens.

2. Gegevensbescherming

U kunt ons vertrouwen wat uw persoonlijke gegevens betreft. Die gegevens worden in het bestelproces versleuteld met behulp van een 128-bits SSL-codering aan ons verstuurd. Wij beschermen de online shop en uw gegevens door technische en organisatorische maatregelen tegen beschadiging, vernietiging, wijziging of onrechtmatige toegang door onbevoegde personen. Ondanks regelmatige controles is volledige bescherming tegen alle gevaren echter niet mogelijk.
Als u zich bij ons als klant registreert, is de toegang tot uw account alleen mogelijk na invoering van uw persoonlijke wachtwoord. U dient uw betalingsgegevens altijd vertrouwelijk te behandelen en het browservenster te sluiten zodra u de communicatie met ons hebt beëindigd, vooral wanneer u de computer samen met anderen gebruikt.
Ook binnen onze onderneming nemen wij privacy zeer serieus. Onze medewerkers, en die van de ondernemingen die in opdracht van ons werken, zijn door ons tot geheimhouding verplicht en tot naleving van de wettelijke bepalingen inzake bescherming van persoonsgegevens.

3. Omvang van het verzamelen, opslaan en gebruiken van gegevens

Wij verzamelen, bewaren en gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor het verwerken van uw bestelling of de door u gewenste dienstverlening, op grond van de wettelijke vergunningsplicht en in het kader van uw eventueel afzonderlijk gegeven toestemming.
Voor louter een bezoek aan onze internetpagina’s is het niet noodzakelijk ons uw persoonsgegevens mede te delen. Wij bewaren en gebruiken dan slechts de toegangsgegevens die geen betrekking hebben op geïdentificeerde personen, zoals uw browsertype, de pagina waarvandaan u ons bezoekt, datum en tijdstip van uw bezoek of de naam van het opgevraagde bestand. Deze gegevens worden geanalyseerd om ons aanbod te verbeteren en kunnen niet worden gekoppeld aan uw persoon.
Wanneer u zich als klant registreert, aankopen doet in onze online shop, aan een prijsvraag deelneemt of andere diensten wilt gebruiken, dan hebben wij daarvoor uw persoonsgegevens nodig. Dit geldt bijvoorbeeld voor de afhandeling van de koopovereenkomst en de verzending van de producten, de toezending van opgevraagd informatiemateriaal of de beantwoording van individuele vragen over ons aanbod en onze producten. Wij verzamelen, bewaren en gebruiken de daarvoor vereiste persoonlijke gegevens van u alleen als dat voor uitvoering van de overeenkomst of voor de levering van de diensten noodzakelijk is, op grond van een wettelijke vergunning of uitdrukkelijk door u verleende toestemming tot het verdere gebruik van uw gegevens.
Persoonsgegevens worden door ons met inachtneming van de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen geblokkeerd en verwijderd, als de gegevens voor de voorgeschreven gebruiksdoeleinden niet langer nodig zijn.

4. Doorgeven van persoonsgegevens

Het doorgeven van uw persoonsgegevens aan derden gebeurt uitsluitend na uw uitdrukkelijke toestemming of voor zover dit voor de dienstverlening of voor de uitvoering van de overeenkomst is vereist, bijvoorbeeld in het kader van doorgifte van de telkens noodzakelijke persoonsgegevens aan onze dienstverleners. Dit zijn bijv. transportbedrijven, financiële instellingen of soortgelijke dienstverlenende ondernemingen. Deze ondernemingen mogen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de afwikkeling van de opdracht en niet voor andere doeleinden. Overdracht aan informatiegerechtigde overheidsinstellingen en -instanties gebeurt alleen in het kader van de wettelijke informatieplichten.

Waardebonnen van Sovendus GmbH:
Voor de selectie van een op dit moment voor u interessant waardebonaanbod worden door ons gepseudonimiseerd en versleuteld dehash-waarde van uw e-mailadres en uw IP-adres aan Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe, Duitsland (Sovendus) doorgestuurd (Art. 6, lid 1 f AVG). De gepseudonimiseerde hash-waarde van het e-mailadres wordt gebruikt om rekening te houden met een eventueel aanwezig verzet tegen reclame van Sovendus (opt-out) (Art. 21 lid3, Art. 6 lid 1 c AVG). Het IP-adres wordt door Sovendus uitsluitend gebruikt ten behoeve van de beveiliging van gegevens en in de regelna zeven dagen geanonimiseerd (art. 6, lid1 f AVG). We sturen bovendien voor boekhoudkundige doeleinden gepseudonimiseerd; ordernummer, orderbedrag en valuta, sessie-ID, couponcode en tijdstempel door aan Sovendus (art. 6, lid1 f AVG). Als u geïnteresseerd bent in een waardebonaanbieding van Sovendus, en op uwe-mailadres is geen opt-out in het Sovendus systeem geregistreerd, geven wij bij een klik op de enkel in dit geval getoonde Sovendus-Banner, versleuteld uw aanhef, naam en e-mailadres aan Sovendus door ter voorbereiding van de waardebon (artikel 6, lid 1 b, f AVG).
Verdere informatie over de verwerking van uw gegevens door Sovendus is te vinden in de online richtlijnen voor gegevensbescherming op www.sovendus.nl/verklaring_inzake_gegevensbescherming/

5. Cookies, verzameling van gebruiksgegevens en webtracking services

Op verschillende pagina’s gebruiken wij cookies om het bezoek aan onze online shop aantrekkelijk vorm te geven en het gebruik van bepaalde functies, zoals de winkelwagen, mogelijk te maken. Hierbij gaat het om kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen. De meeste van de door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie weer verwijderd van de harde schijf (zgn. sessiecookies). Andere cookies blijven achter op uw computer en stellen ons in staat uw computer bij uw volgende bezoek weer te herkennen (zgn. permanente cookies), waarbij uit veiligheidsoverwegingen uw wachtwoord uiteraard niet wordt opgeslagen. Uiteraard kunt u onze online shops ook zonder cookies bezoeken. Als u niet wilt dat wij uw computer opnieuw herkennen, kunt u via uw browserinstellingen voorkomen dat er cookies op uw harde schijf worden opgeslagen. Informatie hierover vindt u in de browserhandleiding. Als u geen cookies accepteert, kan dit echter tot functiebeperkingen van onze aanbiedingen leiden.

Om de vormgeving af te stemmen op de wensen van de klant en om onze website te optimaliseren, worden met behulp van oplossingen en technologieën van econda GmbH (http://www.econda.de) geanonimiseerde gegevens geregistreerd en opgeslagen en uit deze gegevens worden met behulp van pseudoniemen gebruikersprofielen gecreëerd. Voor dit doel kan gebruik worden gemaakt van cookies die de herkenning van een internetbrowser mogelijk maken. Gebruikersprofielen worden echter zonder uitdrukkelijke toestemming van de bezoeker niet gekoppeld aan de gegevens over de drager van het pseudoniem. Vooral IP-adressen worden onmiddellijk na het moment van vergaring onherkenbaar gemaakt zodat het niet mogelijk is gebruikersprofielen aan IP-adressen te koppelen. Bezoekers van deze website kunnen hier op elk willekeurig moment voor de toekomst bezwaar maken tegen deze gegevensregistratie en -opslag.

Onze internetpagina’s gebruiken Google Adwords Conversion Tracking, een webanalyseservice van Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten („Google“) voor verbetering van de website en reclameactiviteiten. Het cookie voor Conversion Tracking wordt geplaatst als een gebruiker op een door Google beheerde advertentie klikt. Deze cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid en dienen niet tot persoonlijke identificatie. Bezoekt u binnen deze 30 dagen bepaalde pagina’s van onze website, dan kunnen Google in de VS en wij zien dat u op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina bent doorverwezen. Iedere Google AdWords-klant krijgt een ander cookie. Cookies kunnen zo niet door de websites van AdWords-klanten worden gevolgd. De met behulp van de conversiecookies binnengehaalde informatie dient ertoe conversiestatistieken voor ons aan te maken. Wij zien hoe groot het aantal gebruikers is dat op onze advertentie heeft geklikt en naar onze pagina is doorverwezen. Wij krijgen echter geen informatie waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.
Als u niet aan de tracking wilt deelnemen, kunt u het cookie van de Google Conversion Tracking via uw internetbrowser onder gebruikersinstellingen gemakkelijk deactiveren. U wordt dan niet opgenomen in de conversion tracking statistieken.
Verdere instellingsmogelijkheden vindt u op de pagina voor deactivering van Google Adverteren. Het gebruik van cookies door derde aanbieders kunt u deactiveren door de deactiveringspagina van het netwerkadvertentie-initiatief op te roepen. Aanvullende informatie over de principes van privacybescherming van Google vindt u hier.

Voor de juiste weergave en de optimalisatie van deze website wordt gebruik gemaakt van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op je computer worden opgeslagen en een analyse van je gebruik van de website mogelijk maken. De informatie over je gebruik van deze website die door het cookie wordt verkregen (inclusief je IP-adres) wordt overgedragen aan een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om je gebruik van de website te beoordelen, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de websitebeheerder samen te stellen en om verdere diensten te verstrekken die te maken hebben met het gebruik van de website en het internet. Ook zal Google deze informatie eventueel overdragen aan derden, voor zover dit wettelijk is toegestaan of als derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal je IP-adres in geen enkel geval combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door het gebruik van deze website ga je akkoord met het verwerken van de informatie door Google op de hierboven beschreven wijze en voor het hierboven genoemde doel.
Je kunt het verzamelen en opslaan van gegevens voor de toekomst uitschakelen door de installatie van add-ons.

Wij belasten derde ondernemingen ermee reclameadvertenties voor onze producten op de websites van onze partners voor u interessanter te maken. Daarbij worden retargeting-technieken van de daarmee belaste ondernemingen toegepast en met behulp van cookies volledig anoniem gemaakte gegevens over door u bezochte pagina's, categorieën of producten verzameld. Zo kunnen wij de reclame aanpassen aan uw interesse voor onze online-shop of aan onze producten. Er worden nooit persoonsgegevens aan derden meegedeeld. Noch de derde ondernemingen, noch wijzelf kunnen een link leggen naar uw persoon of verklaringen inzake uw persoon. Evenmin kan er een verband worden gelegd met de verklaringen die u tijdens een bestelling heeft gedaan. Wij gebruiken de verzamelde gegevens uitlsuitend ter optimalisering van onze reclameacties via reclame banners. Op al deze banners staat een "i"-symbool, via welke u voor de toekomst tegen de retargeting bezwaar kunt maken (opt-out) en bijkomende informatie in verband met de gebruikte technologie kunt krijgen.

6. Social plug-ins

Op onze internetpagina’s wordt gebruik gemaakt van social plug-ins van Facebook om de online shop persoonlijker te maken. Hiervoor gebruiken wij de knoppen "Vind ik leuk" of "Delen". Het betreft hier een aanbieding van de Amerikaanse firma Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS).

Als u een pagina oproept van onze website die een dergelijke plug-in bevat, brengt uw browser een rechtstreekse verbinding met de server van Facebook tot stand. De inhoud van de plug-in wordt door Facebook direct naar uw browser doorgestuurd en zo aan de webpagina gekoppeld.
Door de koppeling van de plug-in verkrijgt Facebook de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook als u geen Facebook-account hebt of op dat moment niet bij Facebook bent ingelogd. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser direct naar een server van Facebook in de VS doorgestuurd en daar opgeslagen.
Als u bij Facebook bent ingelogd, kan Facebook het bezoek aan onze website direct aan uw Facebook-account toewijzen. Als u plug-ins gebruikt, bijvoorbeeld door de knop "vind ik leuk" of "DELEN" in te drukken, wordt de betreffende informatie eveneens direct naar een server van Facebook doorgestuurd en daar opgeslagen. De informatie wordt bovendien op Facebook openbaar gemaakt en aan uw Facebook-vrienden getoond. Facebook kan deze informatie gebruiken voor reclame, marktonderzoek en een op de behoeften in de markt afgestemde vormgeving van de Facebookpagina’s. Hiervoor worden door Facebook gebruiks-, interesse- en relatieprofielen aangemaakt, bijv. om uw gebruik van onze website met het oog op de voor u op Facebook weergegeven advertenties te evalueren, andere Facebookgebruikers via uw activiteiten op onze website te informeren en om verdere met het gebruik van Facebook verbonden diensten te leveren. Als u niet wilt dat Facebook de via onze website verzamelde gegevens aan uw Facebookaccount toekent, moet u zich voor uw bezoek aan onze website bij Facebook uitloggen.
Doel en omvang van gegevensverzameling en verdere verwerking en gebruik door Facebook, en uw desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privésfeer, vindt u in de Privacyverklaring van Facebook.

Onze internetpagina’s gebruiken de "+1"-knop van het sociale netwerk Google Plus dat door Google wordt beheerd. De knop is herkenbaar aan het teken "+1" op een witte of gekleurde achtergrond.

Als u een pagina oproept van onze website die een dergelijke knop bevat, legt uw browser rechtstreeks verbinding met de Google server. De inhoud van de "+1"-knop wordt door Google direct naar uw browser doorgestuurd en zo aan de webpagina gekoppeld. Wij hebben daarom geen invloed op de hoeveelheid gegevens die Google met de knop verzamelt. Volgens Google worden zonder een klik op de knop geen persoonsgegevens verzameld. Alleen voor wat betreft ingelogde leden worden dergelijke gegevens, onder andere het IP-adres, verzameld en verwerkt.

Doel en omvang van gegevensverzameling en verdere verwerking en gebruik door Google, en uw desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privésfeer, vindt u in de Privacyverklaring van Google.

Als u Google Plus-lid bent en niet wilt dat Google via onze internetsite gegevens over u verzamelt en daar bij Google opgeslagen gegevens van leden mee linkt, moet u zich voor uw bezoek van onze internetsite bij Google Plus uitloggen.

Op onze internetpagina’s zijn plug-ins van de internetdienst waarmee korte berichtjes kunnen worden gepubliceerd TwitterInc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, VS geïntegreerd. De Twitter-plug-ins (tweetknoppen) herkent u aan het Twitterlogo op onze pagina. Een overzicht van de tweetknoppen vindt u hier. Als u een pagina oproept van onze website die een dergelijke plug-in bevat, wordt rechtstreeks verbinding gelegd tussen uw browser en de Twitter server. Twitter verkrijgt daardoor de informatie dat u met uw IP-adres onze pagina hebt bezocht. Als u de Twitter „tweetknop“ aanklikt, terwijl u bij uw Twitteraccount bent ingelogd, kunt u de content van onze pagina’s aan uw Twitter-profiel linken. Twitter kan zo het bezoek aan onze pagina’s toewijzen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina’s niet op de hoogte zijn van de content van de overgedragen gegevens, en evenmin van het gebruik ervan door Twitter. Meer informatie hierover vindt u in de Privacyverklaring van Twitter. Als u niet wilt dat Twitter het bezoek aan onze pagina’s kan toewijzen, log dan uit op uw Twittergebruikersaccount.

8. Recht op inzage, correctie en verwijdering

Volgens de Duitse Wet bescherming persoonsgegevens (Bundesdatenschutzgesetz) heeft u recht op kosteloze inzage in uw gegevens die bij ons zijn opgeslagen en in het voorkomende geval recht op rectificatie, blokkering of verwijdering van die gegevens. Bovendien kunt u bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van de geanonimiseerde of gepseudoniemiseerde gebruikersprofielen ten behoeve van de optimalisatie van onze website. Ook kunt u in het voorkomende geval op elk willekeurig moment bezwaar maken tegen de door u gegeven toestemming voor gegevensverzameling, -opslag en -gebruik met het oog op de toekomst.
Wij staan graag tot uw beschikking voor verdere vragen omtrent privacybescherming en de verwerking van uw persoonsgegevens. Neemt u bij vragen, inlichtingen alsmede rectificatie, blokkering of verwijdering van gegevens s.v.p. contact op via datenschutz@street-one.de, of met het in het impressum vermelde contactadres:

Street One Online-Shop
CBR eCommerce GmbH

Hunäusstraße 5
D-29227 Celle
Duitsland

Telefoonnr.: 0900-7500500 *
Telefax: 0900-6665444 *
*15 cent/minuut; de kosten voor mobiele telefonie kunnen afwijken

8. Mogelijk verleende toestemmingen

U hebt ons mogelijk bij aanmelding voor onze nieuwsbrief, bij registratie op het ledendomein of tijdens het bestelproces uitdrukkelijk onderstaande toestemming verleend. In dit geval worden uw persoonsgegevens buiten het in deze privacyverklaring tot nu toe aangegeven kader ook overeenkomstig de onderstaande toestemmingsverklaring gebruikt:

Toestemming voor toezending van e-mails
Ik wil graag per e-mail over voor mij interessante actuele trends, acties en prijsvragen worden geïnformeerd. Mijn gegevens worden met het oog daarop enkel aan Street One GmbH en aan met haar gelieerde ondernemingen doorgegeven. Ik kan me op elk moment afmelden voor de e-mailnewsletter via een link die in alle newsletters staat die door Street One worden verzonden. Ik heb kennis genomen van de bepalingen inzake gegevensbescherming.
Tot de gelieerde ondernemingen behoren met name [Cecil GmbH, CBR Companies GmbH, CBR eCommerce GmbH en CBR Fashion Holding GmbH].

Deze toestemming kan ik ieder moment met het oog op de toekomst geheel of gedeeltelijk intrekken.

CBR eCommerce GmbH
Versie: maart 2012

  Pagina printen
Bestel nu zonder verzendkosten en pas de kleding zonder risico!
naar boven
d5uMmSd4gV1 d5uMmSd4gV1