Gegevensbescherming

Hartelijk dank voor uw interesse voor onze online aanwezigheid. Gegevensbescherming is een kwestie van vertrouwen. Vanzelfsprekend houden wij ons aan de wettelijke bepalingen van de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en relevante nationale gegevensbeschermingnormen Op dit punt willen wij u informeren over de gegevensbescherming in de online Street One-Shop Verantwoordelijk voor de volgende gegevensverzameling en -verwerking is CBR eCommerce GmbH, Sattlerstr. 10, 30916 Isernhagen, Duitsland (meer informatie is te vinden in het impressum).

1. Onderwerp van gegevensbescherming

Onderwerp van gegevensbescherming zijn persoonsgegevens. Hieronder vallen zogenaamde voorraadgegevens zoals uw naam, uw postadres, uw e-mailadres en telefoonnummer en uw accountgegevens, maar ook gebruiksgegevens zoals informatie over het tijdstip waarop u onze pagina's bezoekt, de browser die u gebruikt en andere gegevens die u genereert wanneer u onze pagina's bezoekt. Het bevat ook informatie over uw deelname aan onlinediensten van de Street One Online Shop (bijv. prijsvragen, enquêtes, forums, chats), evenals de inhoud van uw winkelwagentjes, uw bestellingen en andere persoonlijke informatie en vragen.

Wij verzamelen, bewaren en gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen voor de uitvoering van uw bestelling of de door u gevraagde dienst, op basis van wettelijke toestemmingen en indien nodig in het kader van uw afzonderlijk gegeven toestemming. Als wij uw toestemming nodig hebben, vindt u het hieronder gemarkeerd. U kunt uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. De gevolgen hiervan staan hieronder beschreven in de betreffende toestemmingsverklaring.

2. Gegevensbeveiliging

U kunt ons uw persoonlijke gegevens toevertrouwen. Alle communicatie via de onlineshop wordt met minstens 128 bit versleuteld naar ons verzonden. Meestal wordt zelfs 256 bit encryptie gebruikt. Wij beschermen de Street One onlineshop en uw gegevens door technische en organisatorische maatregelen tegen beschadiging, vernietiging, wijziging of onbevoegde toegang door onbevoegden. Ondanks regelmatige controles is een volledige bescherming tegen alle risico's echter niet mogelijk.

Als je je bij ons als klant registreert, heb je alleen toegang tot je klantaccount na het invoeren van je persoonlijke wachtwoord. Als je de optie "Ingelogd blijven" niet uitzet, blijf je ingelogd voor de normale functionaliteit, met name voor het bekijken van verlanglijstjes en je privéadres.
Als je je computer deelt met iemand of als andere personen je computer gebruiken (bijvoorbeeld op openbare computers, zoals in een bibliotheek of internetcafé), raden we je aan uit te loggen als je de computer niet meer gebruikt of je er geen toezicht op kunt houden. Ook als je je niet hebt afgemeld, vragen we je uiterlijk 365 dagen na je laatste activiteit om weer in te loggen. Verder vragen we als veiligheidsmaatregel bij gevoelige activiteiten zoals het

 1. wijzigen van je account
 2. bekijken van je bestelgeschiedenis
 3. wijzigen van openstaande bestellingen (verzend- en factuuradres, betaalmethode, verzendoptie, enz.) en het volgen van de status
 4. actualiseren van je nieuwsbriefinstellingen
 5. actualiseren van je aanbevelingen en Mijn openbare profiel
 6. geven van productbeoordelingen van artikelen die je hebt gekocht of die je interesseren

dat je altijd met een wachtwoord inlogt.

We nemen ook de interne gegevensbescherming zeer serieus. Onze medewerkers en de door ons ingeschakelde dienstverlenende bedrijven zijn door ons verplicht tot geheimhouding en naleving van de gegevensbeschermingsvoorschriften.

3. Gebruiksgegevens

Het is niet nodig dat u ons persoonlijke gegevens verstrekt voor het loutere bezoek van onze internetpagina's. Wij slaan dan alleen toegangsgegevens op en gebruiken deze zonder persoonlijke referentie, zoals uw browsertype, schermresolutie, besturingssysteem, de pagina van waaruit u ons bezoekt, de identificatie van een reclamemedium waarmee u de onlineshop bezoekt, het type technisch apparaat waarmee u de onlineshop bezoekt (pc, smartphone, smart-tv, enz.), de datum en het tijdstip van uw bezoek, welke pagina's u hebt bezocht, welke artikelen u hebt bekeken en hoe u hebt gehandeld met de onlineshop of de naam van het gevraagde bestand. Deze gegevens worden geëvalueerd om ons aanbod te verbeteren en laten geen enkele conclusie toe aan uw persoon.We slaan ook het IP-adres op dat door uw webbrowser is verzonden voor de duur van 15 dagen voor technische analyse en voor 90 dagen als er technische fouten zijn opgetreden tijdens de query's of als de query's zijn geblokkeerd door beveiligingsregels. Deze opslag dient het belang van het kunnen herkennen, beperken en elimineren van foutsituaties of aanvallen. Na het verstrijken van de tijdsvensters verwijderen of anonimiseren wij het IP-adres De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, eerste zin, onder f), van de AVG.

4. Gegevensverwerking voor aankopen of andere acties

Als u zich als klant wilt registreren, in onze onlineshop wilt winkelen, aan een prijsvraag wilt deelnemen of van andere diensten gebruik wilt maken, hebben wij persoonlijke gegevens van u nodig. Dit geldt bijvoorbeeld voor de verwerking van de koopovereenkomst en de verzending van de goederen, het versturen van opgevraagde informatie of het beantwoorden van individuele vragen over ons aanbod en onze producten. Wij verzamelen, bewaren en gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen in de mate die nodig is voor de uitvoering van het contract of de levering van de dienst, op basis van een wettelijke vergunning, of op basis van uw uitdrukkelijke toestemming voor het verdere gebruik van uw gegevens. Wij bewaren en gebruiken uw persoonlijke gegevens, die u ons in het kader van een bestelproces op basis van artikel 6, lid 1, onder b AVG verstrekt, voor het verwerken van uw bestellingen of het vervullen van de gebruiksrelatie (bijv. kledingdonatie, productevaluaties, verlanglijstje). Het is aan u hoe u onze onlineshop gebruikt.

Wanneer u zich in de onlineshop registreert, slaan wij de daarvoor benodigde gegevens op basis van art. 6 lid 1 sub b AVG op tot u de gebruiksrelatie beëindigt. U kunt uw profiel op elk moment binnen het account wijzigen of verwijderen (beëindiging van de gebruikersrelatie). De gegevens worden dan uit ons systeem verwijderd als er geen bewaartermijnen zijn of als de gegevens in individuele gevallen nog niet nodig zijn (bijvoorbeeld in het geval van openstaande vorderingen om de vorderingen te innen).

Persoonsgegevens worden door ons met inachtneming van de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen opgeslagen en verwijderd indien de gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor het beoogde gebruik.

Na het plaatsen van een bestelling gebruiken wij uw naam, adres en klantnummer voor mailingen per post. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, lid 1, onder f), van de AVG. Bovendien gebruiken we uw e-mailadres om u tot een jaar na uw laatste aankoop relevante klanten- en productinformatie te sturen. Wenst u geen reclame per post/e-mail te ontvangen, dan kunt u dit via de post, telefonisch of per e-mail meedelen.

5. Betaalgegevens

Bij vooruitbetaling en bij aankoop op rekening ontvangen wij geen automatische betalingsgegevens van u via de webshop.

Bij vooruitbetaling en iDeal slaan wij bij de verwerking van uw inkomende betalingen uw rekeninggegevens (IBAN; SWIFT-code) op met uw klantgegevens, zodat wij bij retourzendingen automatisch het teveel betaalde bedrag kunnen overmaken.

Voor het opnemen van onze partner Klarna zie sectie 11 Identiteits- en kredietwaardigheidscontrole voor de betaalmethode "aankoop op rekening".

Als u Paypal, Amazon Payment, iDeal of creditcard als betaalmethode selecteert, worden de gegevens verwerkt via het betaalplatform van Computop Wirtschaftsinformatik GmbH (Computop). Computop ontvangt hiervoor in principe de volgende gegevens: handelaars-ID, transactie-ID, bedrag winkelwagentje, ordernummer en valuta Hiervoor kunnen specifieke, betaalmiddelafhankelijke processtappen en gegevens worden gebruikt.

Voor de betaalmethode met een creditcard sturen wij bijvoorbeeld ook uw browsergegevens (IP-adres, schermhoogte en -breedte, browsertaal), het leverings- en factuuradres, uw geboortedatum en de gegevens voor het aanmaken van uw klantenaccount en eventuele wijzigingen van uw klantenaccount door. De overdracht van deze gegevens en de bovengenoemde transactie-informatie gebeurt om u een gebruikersvriendelijke variant van de zogenaamde sterke, wettelijk verplichte klantenauthentificatie te kunnen aanbieden.

Computop is een softwareproducent voor banken en een toonaangevende dienstverlener voor beveiligde betalingstransacties. Als partner van de banksector ondergaat Computop regelmatig een veiligheidscertificering. Computop voldoet aan de PCI-beveiligingsstandaard zodat u veilig online kunt betalen.

Er bestaat een contract met Computop voor de verwerking van bestellingen overeenkomstig artikel 28 van de AVG.

Als extra service bieden wij u aan uw creditcardgegevens op te slaan, zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren bij uw volgende aankoop met creditcard. Om u de best mogelijke beveiliging van uw creditcardgegevens te bieden, slaan wij de gegevens niet zelf op, maar laten wij de gegevens versleuteld opslaan bij Computop. Computop voorziet ons voor elke kredietkaart die u gebruikt van een individueel pseudokaartnummer voor uw gedeponeerde kredietkaart, die alleen de laatste 3 cijfers van uw werkelijke kredietkaartnummer accepteert. Dit stelt ons in staat om u bij het volgende betalingsproces een betaling aan te bieden met uw laatst gebruikte creditcard, met vermelding van de laatste 3 cijfers van uw werkelijke kaartnummer, zonder dat wij uw echte creditcardgegevens hoeven op te slaan of opnieuw door Computop aan ons hoeven over te dragen als onderdeel van het betalingsproces. U voert dan alleen het controlegetal in dat naar Computop wordt verzonden. Deze procedure verhoogt de bescherming van uw creditcardgegevens en voldoet aan de vereisten van de PCI DSS-voorschriften, die tijdens het gehele proces bij Computop vergrendeld kunnen blijven. Als u vervolgens de creditcard voor betaling selecteert, geven wij alleen het pseudokaartnummer en het controlecijfer in gecodeerde vorm door aan Computop en Computop herkent dan aan hand van het pseudokaartnummer welk in het systeem opgeslagen creditcardnummer moet worden gedebiteerd.

Als u met een creditcard betaalt, gaat u ermee akkoord dat uw creditcardgegevens (kaarttype, naam van de kaarthouder, kaartnummer en geldigheidsperiode, maar niet het controlecijfer) door Computop Wirtschaftsinformatik GmbH gedurende 36 maanden versleuteld worden opgeslagen om uw toekomstige aankopen in onze onlineshop te vergemakkelijken door de geregistreerde kredietkaart te selecteren. U kunt deze toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken door ons per post of e-mail een verklaring in tekstvorm te sturen. In dit geval moet u de creditcardgegevens handmatig invoeren telkens wanneer u een aankoop doet.

6. Gegevensoverdracht naar de lokale winkels

In principe vindt er geen gegevensuitwisseling plaats met de lokale winkels. De onlinewinkel is volledig onafhankelijk. Gegevens worden alleen uitgewisseld indien dit noodzakelijk is voor het verlenen van diensten overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b, van de AVG. Dit kan in de volgende gevallen mogelijk zijn:

 1. Retour@Store: U bestelt online en retourneert de goederen naar de winkel. De winkel ontvangt de verpakking (goederen en naam), maar geen verdere gegevens.
 2. Online bestellen: Het product is niet beschikbaar in de shop en u bestelt een product direct bij u thuis via de online shop. (Alle gegevens worden naar ons worden verzonden die u zou invoeren, als u zelf bij ons online bestelt).

7. Gegevensoverdracht aan derden

Wij geven uw gegevens in het kader van een orderverwerking conform art. 28 AVG door aan dienstverleners die ons ondersteunen bij de exploitatie van onze websites en de daarbij behorende processen. Onze dienstverleners zijn strikt gebonden aan onze instructies en dienovereenkomstig contractueel verplicht. We maken gebruik van de volgende serviceproviders:

 1. hostingproviders,
 2. applicatie-ontwikkelingsdienstverlener,
 3. Webanalysedienstverlener, tracking, re-marketing,
 4. nieuwsbriefproviders,
 5. opslaghouders,
 6. callcenters,
 7. verzendingsaanbieders,
 8. betalingsdienstaanbieders.

Deze bedrijven mogen uw gegevens alleen gebruiken voor de verwerking van bestellingen en niet voor andere doeleinden.
De overdracht aan overheidsinstellingen en -autoriteiten die gerechtigd zijn informatie te ontvangen, vindt alleen plaats in het kader van de wettelijke informatieplicht.

Indien u kiest voor de pakketdienstverlener PostNL, wordt het door u in het kader van de bestelling opgegeven e-mailadres door ons aan de pakketdienstverleners doorgegeven en door hen bij de bezorging van pakketten gebruikt om u in de door u gekozen winkel over de bezorging van uw bestelling of over het verwachte tijdstip van bezorging te informeren. PostNL gebruikt de ontvangen e-mailadressen uitsluitend voor het verstrekken van informatie over de bezorging van pakketten en geven deze niet door aan onbevoegde derden.

U stemt er hierbij mee in dat wij uw e-mailadres aan PostNL doorgeven, uitsluitend om u op de hoogte te stellen van het afleverproces. In het kader van deze toestemming stemt u ook in met het versturen van de overeenstemmende e-mail. U kunt deze toestemming te allen tijde voor toekomstige bestellingen herroepen door een andere verzendmethode te kiezen bij een andere aanbieder van pakketdiensten.

8. Integratie van de Trusted Shops Trustbadge

Het Trusted Shops Trustbadge is op deze website opgenomen om ons Trusted Shops keurmerk en eventuele verzamelde beoordelingen weer te geven en om Trusted Shops producten na bestelling aan te bieden aan kopers.

Dit dient ter vrijwaring van onze legitieme belangen bij een optimale marketing van ons aanbod in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder S. 1 lit. f AVG, dat in het kader van een belangenafweging de boventoon voert. Het Trustbadge en de bijbehorende diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen.

Bij het oproepen van de vertrouwensbadge slaat de webserver automatisch een zogenaamd server-logbestand op, dat bijv. uw IP-adres, datum en tijd van het gesprek, het overgedragen datavolume en de aanvragende aanbieder (toegangsgegevens) bevat en het gesprek documenteert. Deze toegangsgegevens worden niet geëvalueerd en worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw paginabezoek automatisch overschreven.

Verdere persoonlijke gegevens worden alleen aan Trusted Shops doorgegeven als u hiermee heeft ingestemd, als u besluit Trusted Shops producten te gebruiken nadat u een bestelling heeft gedaan of als u zich al voor gebruik hebt geregistreerd. In dat geval is de contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops van toepassing.

9. Doorgifte van gegevens naar derde landen

In sommige gevallen geven wij persoonsgegevens door aan een derde land buiten de EU (b.v. Google, Facebook). We hebben altijd gezorgd voor een passend niveau van gegevensbescherming. De reikwijdte van de gegevensverwerking en de maatregelen die zijn genomen om een passend niveau van gegevensbescherming te waarborgen, worden beschreven onder de respectieve dienst.

10. Nieuwsbrief

Wij bieden u op onze internetsite de mogelijkheid onze nieuwsbrief te bestellen. Indien u ons afzonderlijk toestemming heeft gegeven om u per e-mail te informeren over onze eigen producten en diensten, dan worden deze verwerkt conform art. 6 lid 1 sub a AVG.

Het kan zijn dat u ons bij de aanmelding voor onze nieuwsbrief, bij de aanmelding voor het ledengebied of tijdens het bestelproces uitdrukkelijk de volgende toestemming heeft gegeven. In dit geval zullen uw persoonlijke gegevens worden gebruikt buiten de reikwijdte beschreven in deze verklaring van gegevensbescherming, voor zover ook in overeenstemming met de volgende verklaring van toestemming:

Toestemming tot het toesturen van e-mails.

Ja, ik wil per e-mail op de hoogte blijven van trends, prijsacties en prijsvragen van de onlineshop "street-one.be". Mijn e-mailadres kan worden doorgestuurd naar Street One GmbH (https://www.street-one.be/) en Cecil GmbH (www.cecil-mode.be/) - beide gelieerde ondernemingen met hetzelfde maatschappelijk doel (kledingverkoop). De ondernemingen gebruiken het e-mailadres in dezelfde mate als CBR eCommerce GmbH om u op de hoogte te houden van actuele trends, prijsacties en prijsvragen.

U stemt er verder mee in dat een door u bij de aanmelding voor de nieuwsbrief opgegeven geboortedatum, informatie die is opgeslagen bij uw e-mailadres (stamgegevens van de klant, aankoopgegevens) en gebruiksgegevens (gebruik van de online shop) zal worden gebruikt om de inhoud van de nieuwsbrief te personaliseren.De stamgegevens van de klant zijn de gegevens die zijn ingevoerd op het moment van aankoop (woonplaats, leeftijd en aanspreking). Aankoopgegevens is informatie over de door u gedane aankopen en heeft betrekking op de aangekochte producten (productgroepen, prijzen/kortingen, artikelkleur en -grootte) en het moment van aankoop. De gebruiksgegevens zijn gebaseerd op de pagina's die u bezoekt (bekeken categorieën of producten en gebruikte functies zoals winkelmandje, geheugenlijstje, kleedkamer en kledingdonatie). De verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt om reclame-e-mails te sturen naar het aan ons verstrekte en bevestigde e-mailadres, dat informatie kan bevatten over Street One, aanbiedingen en kortingen, enz. die zijn afgestemd op uw persoonlijke interesses en gedrag.

Wij kunnen uw gegevens ook gebruiken voor een of meer van de volgende doeleinden: - interne en externe (beveiligingen):

- verdere ontwikkeling van onze systemen en processen;

- gebruik voor systeemontwikkeling/ontwikkeling van testsystemen;

-verdere ontwikkeling van diensten en producten;

- onderzoek en optimalisatie van maatregelen voor klantbehoeftenanalyse;

- monitoring van het succes van de maatregelen die in digitale rapportageformulieren worden gebruikt;

- verrijking van gegevens, bijvoorbeeld door middel van voor het publiek toegankelijke of commercieel beschikbare gegevens;

- verdediging en bewijsvoering in rechtsgeschillen;

- openbaarmaking van persoonsgegevens in het kader van het due diligence-onderzoek.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking tot op heden. Als de toestemming wordt ingetrokken, stoppen wij de betreffende gegevensverwerking. Als u de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich op elk moment afmelden, bijvoorbeeld door een e-mail te sturen naar datenschutz@street-one.de of via de link om u af te melden voor de nieuwsbrief die u in elke nieuwsbriefmail terugvindt.

11. Contactformulier/ service- en bestelhotline

U heeft de mogelijkheid om ons via een webformulier of telefonisch te contacteren. Om uw vraag te kunnen toewijzen aan uw klantaccount en eventuele vragen te kunnen beantwoorden, hebben we uw naam en e-mailadres nodig. U kunt meer informatie geven, maar hoeft dat niet te doen. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, eerste zin, onder f), van de AVG. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het verwerken van uw aanvraag en uw bestelling.

12. Persoonlijke aanbevelingen op onze website

Op onze website vindt u aanbevelingen met betrekking tot uw gebruikersgedrag. Gegevens over het gedrag van gebruikers zijn gebaseerd op artikelen die u al eens hebt bekeken, gezocht of gekocht op onze website. Deze gegevens worden in het aanbevelingssysteem gepseudonimiseerd opgeslagen. Daarnaast gebruiken we cookies om gebruikers te herkennen en gebruiksgegevens toe te wijzen. Uw persoonlijke gegevens zoals naam, geboortedatum en adres worden niet opgeslagen. Het is niet mogelijk om in het aanbevelingssysteem conclusies te trekken over uw persoon.

U stemt er hierbij mee in dat cookies op uw computer voor bovengenoemde doeleinden worden gebruikt en dat gebruiksgegevens over u worden verzameld, opgeslagen en gebruikt. U gaat er ook mee akkoord dat uw gegevens na afloop van de browsersessie in cookies worden opgeslagen en bijvoorbeeld bij een volgend bezoek aan de website weer kunnen worden opgevraagd.

U kunt deze toestemming op elk gewenst moment in de toekomst intrekken door het accepteren van cookies in uw browserinstellingen te weigeren. In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen met uw toestemming wordt geaccepteerd. Wij wijzen u erop dat het intrekken van uw toestemming voor het opslaan en verwerken van cookies alleen gevolgen heeft voor de computer en browser waarop u de betreffende instellingen uitvoert. Houd er rekening mee dat wij u dan niet langer productaanbevelingen op maat kunnen aanbieden op onze website.

13. Eigen cookies en cookies van derden

We maken gebruik van cookies, dit zijn kleine tekstbestanden die uw browser op uw apparaat (computer, mobiele telefoon, enz.) opslaat. Een cookie zelf bevat of verzamelt geen persoonlijke informatie over u of uw internetgebruik. Cookies zijn echter belangrijk om bijvoorbeeld het gedrag van bezoekers van onze website te analyseren, of om gepersonaliseerde aanbiedingen te tonen of om ervoor te zorgen dat geregistreerde gebruikers ingelogd blijven voor de duur van hun bezoek. Met cookies kan de website u bijvoorbeeld ook "herinneren", of voor de duur van uw huidige bezoek ("sessiecookie") of voor meerdere bezoeken ("permanent cookie"). Ze moeten dus in de eerste plaats zorgen voor een efficiënter gebruik van onze website en bepaalde functies op de website activeren.

Zonder uw toestemming mogen wij alleen cookies plaatsen die nodig zijn voor de werking van de website (zogenaamde "noodzakelijke cookies"). Noodzakelijke cookies zijn bijvoorbeeld cookies voor het opslaan van het winkelwagentje of om het inloggen en andere functionaliteiten mogelijk te maken en te behouden die nodig zijn voor het bestelproces. (de wettelijke basis voor deze cookies is dan art. 6 lid 1b AVG) of om de systeembeveiliging te waarborgen (de wettelijke basis voor het gebruik van deze cookies is art. 6 lid 1 punt f DSGVO). U kunt bezwaar maken tegen op art. 6 lid 1 punt f AVG gebaseerde verwerkingsprocessen.

Niet-noodzakelijke cookies worden alleen geplaatst als u ons daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. U kunt deze toestemming geven door op de knop "Alle cookies accepteren" te klikken in de "cookiebanner" die op onze website wordt weergegeven. De wettelijke basis voor het gebruik van cookies is dan art. 6 lid. 1 punt a AVG

U vindt gedetailleerde informatie over alle cookies (noodzakelijke en cookies die worden gebruikt op basis van uw toestemming) in ons voorkeurencentrum voor gegevensbescherming. Uitvoerige beschrijvingen van individuele op cookies gebaseerde functionaliteiten vindt u ook onder de paragrafen 14.1 en 16 van deze verklaring over de gegevensbescherming.

U kunt uw toestemming op elk moment intrekken in ons Privacy Preference Center. Dit doet u door daar uw cookie-instellingen te wijzigen.

Hoe kunt u controleren of u cookies heeft gekregen?

Behalve de selectie in de cookiebanner en de instellingen in ons cookievoorkeurencentrum, kunt u cookies ook via uw browserinstellingen beheren.

De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies. U kunt voorkomen dat cookies op uw computer of mobiele telefoon worden opgeslagen door uw browser zo in te stellen dat deze geen cookies accepteert. De exacte instructies voor het wijzigen van uw cookie-instellingen vindt u in het gedeelte "Help" van uw browser.

Ook kunt u uw browser zo instellen dat deze u informeert over het plaatsen van cookies. Zo weet u hoe cookies gebruikt worden. Als u niet wilt dat wij uw computer herkennen, kunt u via uw browserinstellingen voorkomen dat cookies op uw harde schijf worden opgeslagen. U kunt ook op elk moment de cookies verwijderen die al op uw apparaat zijn opgeslagen.

Nuttige informatie hierover vindt u ook op de informatiepagina allaboutcookies.org. Details kunt u ook in de handleiding van uw browser vinden.

Als u geen toestemming wilt geven voor cookies waar toestemming voor nodig is, kunt u natuurlijk nog steeds onze website bezoeken. Het kan echter voorkomen dat u niet alle functies en diensten kunt gebruiken of dat bepaalde inhoud die wij bieden niet beschikbaar is.

14. Tracking/ re-targeting/ re-marketing/ aanbevolen reclame

Wij schakelen externe bedrijven in om advertenties voor onze producten op de websites van onze partners interessanter voor u te maken. Ret-argetingtechnieken van de gecontracteerde bedrijven worden gebruikt om volledig anonieme gegevens te verzamelen over websites, categorieën of producten die door u met behulp van cookies worden bekeken. Op deze manier kunnen wij de advertenties afstemmen op uw interesses in onze onlineshop of onze producten. Persoonlijke gegevens worden op geen enkel moment aan derden doorgegeven. Noch de derde partijen, noch wij kunnen een verbinding maken met uw persoon of uw persoonlijke gegevens. Het is ook niet mogelijk om verbanden te leggen met de informatie die u tijdens uw bestelling hebt opgegeven De verzamelde gegevens gebruiken wij uitsluitend voor de optimalisatie van reclamemaatregelen in de vorm van reclamebanners. Op elk van deze reclamebanners staat een "i"-symbool waarmee u bezwaar kunt maken tegen de betreffende re-targeting met effect voor de toekomst (opt-out) en meer informatie kunt krijgen over de gebruikte technologie. Of u klikt direct op de opt-out-links in de tabel.

14.1. Econda

Oplossingen en technologieën van econda GmbH (http://www.econda.de) worden gebruikt om anonieme gegevens te verzamelen en op te slaan en om met behulp van pseudoniemen gebruikersprofielen aan te maken van deze gegevens om onze internetpagina's naar behoefte te ontwerpen en te optimaliseren. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt die de herkenning van een internetbrowser mogelijk maken. Gebruikersprofielen worden echter niet zonder uitdrukkelijke toestemming van de bezoeker met gegevens over de pseudoniemdrager samengevoegd. Met name IP-adressen worden direct na ontvangst onherkenbaar gemaakt, waardoor het niet mogelijk is gebruikersprofielen aan IP-adressen toe te wijzen. De verwerking vindt plaats op grond van artikel 6, lid 1, eerste zin, punt 1, onder f), van AVG. Bezoekers van deze website kunnen hier te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens.

14.2. Google Analytics

Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. "("Google") wordt gebruikt zowel voor de behoefte gerelateerde opbouw als voor de optimalisatie van deze website. Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f, AVG en artikel 15, lid 3, van het TMG (D. Telemediawet) en om te weten hoe vaak verschillende gebruikers onze websites hebben bezocht. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Omdat wij de anonimisering van het IP-adres op deze website hebben geactiveerd, wordt uw IP-adres vooraf door Google in lidstaten van de Europese Unie verkort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS overgebracht (een passend niveau van gegevensbescherming is beschikbaar overeenkomstig artikel 45, lid 1, AVG via de deelname van Google aan het privacy scherm (PrivacyShield) en eerst daar verkort. Wij hebben met Google Inc. (USA) bovendien een contract voor de verwerking van orderverwerking gesloten, overeenkomstig art. 28 AVG. Google zal daarom alle informatie uitsluitend gebruiken om het gebruik van onze website voor ons te analyseren en om rapporten over de website-activiteit op te stellen.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking. Gebruik een van de volgende opties:

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken.

U kunt ook verhinderen dat Google de door het cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt, door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die onder de volgende link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl) beschikbaar is.

U kunt het verzamelen door Google Analytics ook voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld dat het verzamelen van uw gegevens bij uw bezoek aan deze website permanent verhindert.

Klik hier om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door Google Analytics.

14.3. Google Adwords Conversion-Tracking

Onze webpagina's maken gebruik van Google Adwords Conversion-Tracking, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google") om de website en de reclameactiviteiten te verbeteren. Het conversie-tracking cookie wordt ingesteld wanneer een gebruiker op een advertentie klikt die door Google wordt geserveerd. Deze cookies vervallen na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina's van onze website binnen deze 30 dagen bezoekt, kunnen Google in de Verenigde Staten en wij herkennen dat u op de advertentie geklikt hebt en naar deze pagina werd omgeleid. Elke Google AdWords-klant ontvangt een ander cookie. Cookies zijn dan ook niet te traceren via de websites van AdWords-klanten. De informatie die wordt verzameld met behulp van het conversiecookie wordt gebruikt om conversiestatistieken voor ons te genereren. We zien het totaal aantal gebruikers die op onze advertentie hebben geklikt en zijn omgeleid naar onze site. Wij ontvangen echter geen informatie die u persoonlijk identificeert. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f, AVG en artikel 15, lid 3, van het TMG (D. Telemediawet).U hebt de mogelijkheid om instellingen voor reclame te maken. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze vorm van reclame. Ga hiervoor naar https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=nl en deactiveer gepersonaliseerde reclame. Houd er rekening mee dat deze instellingen mogelijk niet op alle apparaten en browsers van toepassing zijn. Meer informatie is ook beschikbaar op https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=nl.

14.4. Microsoft Conversion-Tracking

We gebruiken de conversietracking van Microsoft Bing Ads (Microsoft Inc). Deze dienst van Microsoft Corporation stelt ons in staat om de activiteiten van onze gebruikers te volgen door het plaatsen van een cookie op uw computer als ze onze website hebben bereikt via een Microsoft Bing-advertentie.

Microsoft Bing en wij ontvangen informatie over het gebruik van onze website en welke advertenties gebruikers hebben geklikt om door te sturen naar onze website. Over het algemeen ontvangen we alleen het totaal aantal gebruikers, persoonlijke informatie over de identiteit van individuele gebruikers wordt niet geregistreerd. Door gebruik te maken van de re-marketing functie, kunnen we gebruikers voorzien van op maat gemaakte aanbiedingen bij het opnieuw zoeken naar Bing op een later tijdstip.

De verzamelde informatie wordt doorgestuurd naar Microsoft-servers, waar deze maximaal 180 dagen wordt opgeslagen en vervolgens wordt verwijderd. Als u niet wenst deel te nemen aan het traceringsproces, kunt u de noodzakelijke instelling van cookies weigeren. Houd er echter rekening mee dat dit de functionaliteit van onze website kan beperken.

Ga voor meer informatie naar de Microsoft-website op: https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement

14.5. Google Adwords Remarketing

Wanneer u onze websites bezoekt, is het mogelijk dat Google herkenningsfuncties voor uw browser of eindapparaat oproept (bijv. een zogenaamde browser fingerprint), uw IP-adres evalueert of een herkenningsfunctie in de vorm van een klein tekstbestand op uw eindapparaat opslaat (bijv. een zogenaamd third party cookie). Het is ook mogelijk dat Google uw bezoek aan onze website met een of meer van deze herkenningsfuncties linkt en opslaat om onze advertenties op andere pagina's op het internet weer te geven.

De herkenningsfuncties die hierboven zijn beschreven, zijn ontworpen als pseudoniemen en kunnen door Google worden gebruikt om uw terminal op andere internetpagina's te herkennen. Wanneer u bijvoorbeeld een site bezoekt die deelneemt aan het advertentienetwerk voor beeldschermen van Google (die namens Google adverteert), kan Google uw apparaat en browser herkennen aan de hierboven genoemde functies.

We kunnen onze websites ook voorzien van zogenaamde "re-marketing tags". Dit betekent dat we in onze internetpagina's trefwoorden kunnen opnemen die uitspraken bevatten over de inhoud van de weergegeven pagina (zoals product- of servicecategorieën). De trefwoorden die wij gebruiken bevatten geen persoonlijke of gevoelige informatie. Google ontvangt deze trefwoorden en slaat ze op voor de bovenstaande herkenningsfuncties. Dus wanneer u een site bezoekt die we met een specifieke productcategorie hebben gemarkeerd, slaat Google dat trefwoord op en wijst het toe aan uw herkenningskenmerken.

Wij kunnen Google daarbij opdragen advertenties op andere websites te plaatsen op basis van de bij ons bezochte pagina's. Als u een andere website bezoekt die deelneemt aan het advertentienetwerk voor beeldschermen van Google, kan Google de herkenningsfuncties en trefwoorden die voor deze herkenningsfuncties zijn opgeslagen, gebruiken om te bepalen of en, zo ja, welke van onze advertenties aan u moeten worden getoond.

Meer informatie over hoe Google Re-marketing technologieën werken vindt u onder https://policies.google.com/technologies/ads?hl=nl

De verwerking is gebaseerd op ons rechtmatige belang bij een optimale marketing van onze website in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f AVG

U hebt de mogelijkheid de instellingen voor reclame te maken.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze vorm van reclame. Ga hiervoor naar https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=nl en deactiveer gepersonaliseerde reclame. Houd er rekening mee dat deze instellingen mogelijk niet op alle apparaten en browsers van toepassing zijn. Meer informatie is ook beschikbaar op https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=nl.

14.6. Criteo

Criteo services maken gebruik van cookies om de gegevens over het surfgedrag pseudoniem te verzamelen en om u gecontextualiseerde reclame (bijv. banners) aan te bieden op basis van uw interesses. Een rechtmatig belang in dit verband bestaat krachtens artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. Criteo gebruikt een algoritme om surfgedrag te analyseren en kan dan gerichte productaanbevelingen als gepersonaliseerde reclamebanners op andere websites (zogenaamde Publisher) tonen.

Als u niet wilt dat criteo gecontextualiseerde reclame voor u weergeeft, klik dan hier https://www.criteo.com/de/privacy/. Daar ontvangt u meer informatie en de mogelijkheid om bezwaar te maken via een opt-out cookie.

14.7. Google Tag Manager

Deze site maakt gebruik van de Google Tag Manager. De Google Tag Manager is een oplossing van Google Inc. waarmee bedrijven sitetags kunnen beheren vanuit één interface. Daarnaast is de Google Tag Manager een cookievrij domein dat geen persoonlijk identificeerbare informatie verzamelt. De Google Tag Manager activeert andere tags, die mogelijk wel gegevens verzamelen. Bij deze wijzen wij u hierop. De Google Tag Manager heeft geen toegang tot dergelijke gegevens. Als de gebruiker op domein- of cookieniveau is gedeactiveerd, blijft deze bestaan voor alle trackingtags die zijn geïmplementeerd met de Google Tag Manager.

15. Social Plugins

Omwille van de gegevensbescherming integreren wij de sociale plug-ins niet rechtstreeks in onze website. Wanneer u onze pagina's bezoekt, worden er dus geen gegevens doorgestuurd naar social mediadiensten zoals Facebook, Twitter, Pinterest of Google+. Profilering door derden is daarom uitgesloten wanneer u alleen onze website bezoekt.

U kunt geselecteerde pagina's nog steeds delen met één klik op de Facebook-, Twitter-, Pinterest- of Google+-knoppen en ook zien hoe vaak ze in het verleden zijn gedeeld.

Enkel wanneer u beslist om een bijdrage of product te delen via de overeenstemmende knop (Social Media Button) en erop klikt, vindt er een gegevensoverdracht plaats naar de operator van de overeenstemmende Social Media dienst.

Als u interageert met de plug-ins, bijvoorbeeld door op de "LIKE" of "PART" knop te drukken, wordt de corresponderende informatie rechtstreeks naar een server van de sociale mediadiensten gestuurd, daar opgeslagen en mogelijk zichtbaar voor anderen. Wij hebben geen invloed op deze gegevensverwerking.

16. Bewaarduur

De gegevens worden gewist als er geen wettelijke bewaartermijnen meer gelden (bijv. uit het handels- en belastingrecht), als de gegevens nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of als er geen rechtmatig belang meer is bij de verwerking (bijv. administratie van registratie, versturen van nieuwsbrieven).

17. Uw rechten als consument

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens verlenen de AVG u als gebruiker van de website bepaalde rechten:

Recht op informatie (art. 15 AVG):
U heeft het recht om bevestiging te vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens; in dat geval heeft u recht op toegang tot deze persoonsgegevens en tot de informatie vermeld in art. 15 AVG.

Recht op correctie en verwijdering (artikelen 16 en 17 AVG):
U hebt het recht om onmiddellijk de verbetering van uw onjuiste persoonsgegevens te vragen en, indien nodig, onvolledige persoonsgegevens in te vullen.

U hebt bovendien ook het recht te eisen dat de persoonsgegevens onmiddellijk worden gewist als een van de in artikel 17 van het AVG genoemde redenen van toepassing is, bijvoorbeeld als de gegevens niet langer nodig zijn voor het beoogde doel.

Recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG):
U hebt het recht om voor de duur van het onderzoek een verwerkingsbeperking aan te vragen als aan een van de voorwaarden in artikel 18 AVG is voldaan, bijvoorbeeld als u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking.

Recht op gegevensuitwisseling (artikel 20 AVG):
In bepaalde gevallen, die in artikel 20 AVG worden beschreven, hebt u het recht om de u betreffende persoonsgegevens in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machine leesbaar formaat te ontvangen of om de overdracht van deze gegevens aan een derde partij te vragen.

Recht van bezwaar (art. 21 AVG):
Indien gegevens worden verzameld op grond van artikel 6, lid 1, onder f) (gegevensverwerking ter bescherming van legitieme belangen), hebt u het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Wij zullen de persoonsgegevens dan niet langer verwerken, tenzij er aantoonbaar dwingende redenen voor bescherming van de verwerking zijn die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit:
Overeenkomstig artikel 77 van de AVG heeft u het recht in beroep te gaan bij een toezichthoudende instantie als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de regelgeving inzake gegevensbescherming. Bovendien zal onze bedrijfsfunctionaris voor gegevensbescherming u graag informatie of suggesties geven over het onderwerp van de gegevensbescherming.

18. Contactgegevens / Gegevensbeschermingsfunctionaris

Als u vragen, informatie of andere problemen hebt, kunt u contact met ons opnemen op het volgende adres:

Street One Online-Shop / Datenschutz
CBR eCommerce GmbH
Sattlerstr. 10
30916 Isernhagen
Duitsland

E-mail: onlineshop@customerservice.street-one.be
Telefoonnummer: 0800 / 100 92*
Fax: 0800 / 501 84*

*Gratis. De kosten voor mobiele telefonie kunnen afwijken.

Servicenummer België: Telefoon: 0800-10092 (gratis, de kosten vor mobiele telefonie kunnen afwijken).